Návštěva kadeřníka v Doldol

Minulý týden navštívil naše děti v Doldol kadeřník pan James a jeho kolegové z JYMO Dreadlocks a strávili s nimi pěkné odpoledne. Děti se dozvěděly, jak zaplétat copánky s korálky a mnoho dalších zajímavostí. Krom toho, že lidé z JYMO přivezli také nějaké oblečení, chléb, mouku, čerstvé ovoce a spousty sladkosti, zajistili také jednomu našemu chlapci Dancunovi Wachirovi místo v jejich kadeřnickém salonu jakmile dostuduje! Dancun totiž studuje na kadeřníka a tak má velké štěstí, že ho pan James osobně vybral! Máme velkou radost a je to také skvělá motivace pro ostatní děti, že se vyplatí poctivě studovat a jít si za svým cílem! Bez Vás, milí sponzoři, by ale toto všechno nebylo vůbec možné, proto každý úspěch našich dětí je především Váš úspěch! Děkujeme, že jste!