PLATBY MĚSÍČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Vážení sponzoři,

dovolte, abych se na Vás obrátila s prosbou ohledně placení měsíčních sponzorských příspěvků.

V minulosti jsme se ozvali s prosbou, zda by bylo možné měsíční částky uhradit vždy nejpozději do 20. dne daného měsíce. Platby do 20. ledna jsou evidovány do ledna, platby, které přijdou po 20. lednu jdou automaticky evidovány už na únor. Platby do 20. února budou evidovány do února, po 20. únoru budou přiděleny na březen, atd.

Berte, prosím, v potaz, že musíme mít čas všechny platby zaevidovat, udělat řádné rozpisy a peníze přeposlat do Keni včas. Toto vše zabere dny do konce daného měsíce, aby bylo vše nachystáno a odesláno včas.

Chápu, že mnoho z Vás, kteří jste s námi již mnoho let, máte zadané trvalé příkazy a jste na svou platbu pro OMDC nějakým způsobem už zvyklí. I přesto bych Vás chtěla moc poprosit, zda byste mohli platby přizpůsobit naší žádosti kvůli lepší evidenci. Zaslané peníze se vždy kontrolují z výpisu z banky (proto je důležité zapisovat variabilní symboly) a někdy je opravdu velmi těžké odhadnout, od koho jak přišla platba za jaký měsíc. Poté mohou následovat zbytečné zmatky, když se ozveme, že nám od někoho chybí platba, byť jí třeba již poslal, apod. Jsme velmi malý tým, navzájem si vypomáháme ve všech agendách a tento způsob nám velmi urychlí práci, neb bude systém pro všechny stejný a jasný.

Napsat k transakci poznámku, za jaký měsíc je částka poslaná, je také možnost.

Vy, kteří již splňujete tento náš požadavek, můžete tuto zprávu ignorovat.

Předem mockrát děkuji za pochopení a spolupráci.

Se srdečným pozdravem,

Tereza, OMDC