DMS
OMDC 30
87 777

Úspěšně ukončené adopce

Díky pravidelné pomoci sponzorů jsme dokázali postavit několik dětí na jejich vlastní nohy. Získali vzdělání, výchovu, lásku a pochopení. To vše díky neutichající pomoci Vás všech, kteří jste se rozhodli děti podpořit. Jsme nesmírně vděční a šťastní, že již několik našich děti úspěšně dokončilo sponzorský program a vydali se na svou vlastní cestu životem. Je to výsledek tvrdé práce a hlavně jsou důkazem toho, že to má smysl. Za ně za všechny Vám srdečně děkujeme!

Úspěšně dokončené adopce

OMDC 021 Salome Wambui

OMDC 021 Salome Wambui

nar. 26.06.1996

Úspěšně ukončená adopce

Salome se narodila 26.6.1996. Pochází z rodiny devíti dětí jako druhorozená. Rodina žije ve slumu Likii, rozšiřujícím se slumu přiléhajícímu k městu Nanyuki. Žije se svými rodiči, ale matka je duševně nezpůsobilá, zatímco otec je fanatik. Proto byly děti vystaveny vážným nebezpečím, některé z nich začaly žít na ulici. Otec neuznává vzdělání nebo zdravotnické služby.
Salome jako nejstarší z dětí měla mnoho povinností, vykonávala všechny domácí práce. Také prala lidem oblečení, aby získala léky pro svou matku a jídlo pro rodinu. V tomto věku se jedná o dětskou práci, přičemž se vystavuje riziku zneužití.
Tým OMDC objevil tento případ v roce 2009 a po návštěvě domova byl naprosto přesvědčen o zranitelnosti dětí v této rodině. Čtyři z nich byly okamžitě zapsány do programu a díky sponzorům z České republiky mohly začít navštěvovat školu.
To by Salome ulehčilo situaci. Ale bohužel denní školní docházka v jejím případě nefungovala! Salome byla později přijata do internátní základní školy v Doldolu, aby se mohla soustředit na své vzdělání vzhledem k tomu, že doma se nemohla svému studiu plně věnovat. Salome zakončila své základní vzdělání závěrečnými zkouškami a byla přijata na střední školu St. Francis Girls` Secondary school v Doldolu. Během školních prázdnin se setkala s dalšími zachráněnými dívkami v centru One More Day for Children Girls` Safe House v Doldolu.
Salome složila závěrečné středoškolské národní zkoušky v roce 2016 se známkou D, což jí nestačilo k přijetí na univerzitu. Univerzity v Keni požadují alespoň známku C+ . Nicméně existovala možnost přijetí na instituce umožňující studium s diplomem nebo certifikátem. Salome se chtěla stát zdravotní sestrou. Po ukončení středoškolského vzdělání OMDC poskytlo prostředky na kurz v počítačové gramotnosti. Tento kurz Salome dokončila a měla zájem o zdravotnický kurz, ale bohužel ztratila sponzora. Její sen se tedy nemohl uskutečnit.
Salome se vrátila domů do rodičovské role pro její sourozence. Stále doufá, že se bude moci zúčastnit zdravotnického kurzu. Salome je velmi vděčná za podporu, kterou obdržela od rodičů z České republiky po dobu jejího studia.

OMDC 012 Lucy Wanjiru

OMDC 012 Lucy Wanjiru

nar. 31.05.2003

Úspěšně ukončená adopce

Lucy se narodila 31. 5. 2005. Pochází z rodiny tří sourozenců. Je nejmladší, její dvě sestry jsou dvojčata. Rodina Lucy pochází ze slumu Likii, rozšiřujícímu se slumu přiléhajícímu k městu Nanyuki. Lucy žije se svou rodinou kvůli chudobě v jednopokojovém domě v tomto slumu. Její matka má zdravotní obtíže a nemá stálou práci. Většinou využívá Lucy a její sestru, aby vyprali lidem oblečení a získaly tak nějaké prostředky k obživě.
Tato dětská práce přináší svá rizika, dívky jsou mladé a čelí nebezpečí znásilnění, jedná se totiž o nechvalně proslulé a nebezpečné místo. Případ se dostal k místnímu vládnímu zmocněnci, který rodinu navštívil a vyhodnotil jejich životní situaci. Následně poskytl zprávu úředníkovi pro ochranu dětí, který v roce 2009 upozornil OMDC na tento případ. Tým OMDC navštívil tuto rodinu a nabyl přesvědčení, že je potřebné zaregistrovat Lucy a její sestru OMDC 022 Pauline do sponzorského programu, který právě začínal.
Lucy zakončila základní školu závěrečnými národními zkouškami v roce 2015, ale bohužel nedosáhla takových výsledků, které by jí umožnily studium na střední škole. Později byla přihlášena do učiliště ve městě Nanyuki, kde se dva roky učila v oboru kosmetika a kadeřnictví. Závěrečné výsledky měla velmi dobré a obdržela certifikát v oboru kosmetika a kadeřnictví.
Lucy přijímala doma klienty, kteří jí platili za úpravu vlasů a nehtů. Klienti byli spokojeni a navrhovali, aby si Lucy otevřela vlastní salon. Tohle byl její sen, který se jednoho dne podařilo splnit. Lucy se podařilo získat prostředky od sponzorů z České republiky, které jí pomohly k nákupu vybavení a výrobků potřebných k otevření salonu. Matce se usilovnou prací podařilo najít malý domek pro tento podnik v rámci slumů Likii.
Sponzoři poskytli finanční podporu a kancelář OMDC v Keni společně s Lucy připravila seznam prioritních potřeb k zahájení podnikání. Tyto finance pomohly pokrýt základní vybavení a příslušenství a Lucy tak mohla v roce 2018 zahájit podnikání. Život se pro Lucy a její rodinu změnil zásadním způsobem. Když má více zakázek, zaměstnává chudé, ale kvalifikované dívky ze slumu, tímto jim poskytuje ochranu před drogami, plýtváním prostředky a prostitucí. Lucy chce usilovně pracovat pro rozšíření svého podnikání a rozvážně investovat do své budoucnosti.

OMDC 071 Williamson Mwenda

OMDC 071 Williamson Mwenda

nar. 03.02.1996

Úspěšně ukončená adopce

Williamson se narodil 3.2.1996. Je starší ze dvou sourozenců. Pochází z vesnice Maritati zasažené chudobou v okrese Meru. Williamson je úplný sirotek, o kterého se starali velmi staří prarodiče, žijící v nuzných podmínkách. Má jednu sestru.
Kvůli chudobě se Williamson dostal na ulici, kde žil a žebral, a aby překonal těžké podmínky, začal čichat lepidlo. Spolu s ostatními byl zadržen policií a přijat do rehabilitačního centra pro děti z ulice, ale znovu se na ulici vrátil. Když se mu podařilo získat nějaké peníze, navštěvoval své prarodiče s nákupem potravin.
Jednoho dne se William doslechl o OMDC. Rozhodl se, že navštíví kancelář, aby zjistil možnosti pomoci od této organizace. Zúčastnil se pohovoru, tým navštívil domov prarodičů a zapsal Williamsona do sponzorského programu. Souhlasil se zapsáním do školy a zůstal u svých prarodičů. OMDC poskytla finance na školné, uniformy a pravidelný nákup potravin pro rodinu. Williamson se učil pomalu, ale po technické stránce měl velký talent.
V závěrečných národních zkouškách na základní škole neměl dostatečně dobré výsledky pro přijetí na střední školu, ale byl si jist svým nadšením pro profesi elektrikáře. Musel by tedy navštěvovat odborné učiliště. Za pomoci OMDC byl zapsán do učiliště v Nanyuki do dvouletého kurzu jako svářeč. Při zkouškách měl velmi dobré výsledky a v roce 2016 získal certifikát.
Na začátku tohoto roku tým OMDC provedl monitorovací program a navštívil Williamsona ve městě Meru, kde byl na praxi. Williamson udělal na tým velmi dobrý dojem. Byl schopen vyrobit kvalitní ocelové dveře a okenní rámy, některé z nich vzal na ukázku. Jeho přáním bylo získat vlastní svařovací stroj, aby mohl začít vlastní podnikání a nabídnout zaměstnání chudým chlapcům z ulice.
Dozvěděli se to i jeho rodiče z České republiky a měli velkou radost. Pro české sponzory bylo toto velkou inspirací a souhlasili s nákupem svařovacího stroje. Tento stroj získal Williamson v roce 2018, zahájil vlastní podnikání a je teď svým pánem.
Williamson je velmi vděčný za pomoc, je schopen poskytnout podporu jak sobě a svým prarodičům, tak i několika mladíkům z ulice.