KROUŽKY V DOLDOL – DRAMA🎭

Náš dramatický kroužek čítá 46 členů a byl rozdělen na 4 skupiny, které spolu vzájemně soutěží.

Jmenují se Wangari Mathai, German shepherd, Golden eagles a Simba.

Témata představení nejsou jen klasická klišé, ale smyslem těchto her je opět poukázat na problém zažitých kulturních praktik, jako je FGM, sňatky nezletilých apod. Tyto dramatické hry děti stmelují, vyzývají je k zamyšlení se nad daným problémem, podporují uvědomění si dětských práv obecně.

Ale samozřejmě dojde i na komedie, při kterých si děti užijí spousty legrace!🤩🤩🥁