Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce

Ženské genitální mrzačení neboli obřízka (FGM) zahrnuje změnu nebo poranění ženských zevních genitálií z nelékařských důvodů. Tato praxe představuje vážné riziko pro zdraví dívek a žen a je uznávána jako porušení lidských práv.

Odhaduje se, že v Keni je přibližně čtyři miliony žen a dívek, které podstoupily FGM. Z toho 11 % tvoří mladé dívky ve věku 7-16 let. Kvůli pandemii Covid-19 a s tím spojené lockdowny, se nepřímo podpořily praktiky FGM a dospívající dívky se staly zranitelnějšími.

Zásadní roli v nárůstu násilí a FGM sehrálo také uzavření záchranných center jako jsou azylové domy pro ženy, dětská záchranná centra, a také devítiměsíční uzavření škol. Kromě toho místní komunita využila nedostatku dohledu a vymáhání práva během lockdownu a využili situace. Ti, kteří předtím praktikovali FGM jako business, oživili praxi, aby si doplnili příjem a díky pandemii jim nárůst klientely vzrostl.

Úpadek nebo ztráta živobytí také donutila rodiny provdat své dospívající dívky, výměnou za peníze, dobytek nebo zásoby jídla (místně známé jako překlenovací cena). FGM se obvykle provádí jako předchůdce manželství a přechod od „dívky k ženě“. Dívky, které nepodstoupily FGM, jsou považovány za „slabší“ jedince a jsou považovány za ty špatné v komunitě, což je často povzbuzuje k tomu, aby podstoupily proceduru jen proto, aby je společnost přijala.

Situace je zoufalá a pro dospívající dívky od vypuknutí COVID-19 ještě složitější. Bohužel i v OMDC máme několik dívek, které byly násilně řezány a právě podstupují rekonstrukční operace.

Masajský obřad obřízky

Obřad FGM se koná jednou ročně a schází se na něm všechny dívky, které v daném roce dosáhnou zletilosti. Je to velká společenská událost, která se vyznačuje radostným veselím a hodováním. Proceduru provádí obvykle starší žena s velkými zkušenostmi. Všechny dívky jsou obřezány ve stejný den a až donedávna stejným nástrojem, obvykle ostrým nožem známým jako „ormurunya“. K zastavení krvácení se aplikuje pasta z kravského trusu a mléčného tuku. Masajská praxe je známá také jako klitoridektomie, která zahrnuje odstranění klitorisu nebo jeho části. Fyzické účinky klitoridektomie zahrnují: – sníženou sexuální touhu – krvácení, často natolik závažné, že může způsobit smrt – infekci, zejména kvůli špatným hygienickým podmínkám – riziko přenosu HIV v důsledku sdílení nožů – komplikace během porodu, často vedoucí k narození mrtvého dítěte.

Jak OMDC bojuje proti FGM?

  • Školní intervence: OMDC sponzoruje všechny dívky, které jsou zachráněny, díky sponzorským příspěvkům českých dárců, kteří si na dálku dívku adoptují. Nadace k roku 2021 úspěšně zachránila již kolem 4 000 dívek před FGM i díky aktivitě v několika místních osvětách a projektech, mezi nimiž jsou právě i dívky, které jsou přímo v OMDC záchranném programu.
  • Veřejné vzdělávání: OMDC také využilo veřejné vzdělávání k informování komunit o důsledcích FGM. Kampaně se konají mimo jiné během komunitních setkání, hudebních, sportovních, divadelních festivalů a road show, kde se vysvětluje, proč jsou tyto praktiky špatné, co mohou způsobit a že je nutnost s nimi skoncovat.
  • Mentorský program: Jejím cílem je inspirovat dívky k tomu, aby si v životě uvědomily svůj plný potenciál. Mentoři jsou vzory z komunity, kteří jsou úspěšní, i když nikdy neprošli FGM a tudíž tato praktika není nutná pro dosažní svých cílů či pro přijmutí od širokého okolí.
  • Mediální kampaň: Vzděláváme a zvyšujeme povědomí prostřednictvím tištěných, elektronických a sociálních médií. Média zahrnují noviny, sociální sítě, rádio, televizi, blogy, diskusní fóra atd.
  • Budování kapacit: Ve spolupráci se stejně smýšlejícími partnery školí OMDC různé aktéry v záležitostech FGM. To zlepšuje spolupráci, vytváří síť a partnerství v kampani proti FGM
  • Záchranné centrum v Doldol: OMDC spravuje záchranné centrum, kdekde ohrožené dívky hledají útočiště. Jsou zajištěny všechny základní potřeby, patří sem právní pomoc ředitelů OMDC, lékařské služby a psychosociální podpora a lobování za financování činností Ant-FGM.