Dámské hygienické pomůcky pro dívky v Keni

Dámské vložky jsou jednou z nejdůležitějších věcí v životě každé dospívající dívky, u které se již objevila menstruace.
Podle vzdělávací agentury OSN jedna z deseti dívek v subsaharské Africe během „svých dní“ vynechává školu, protože si nemůže dovolit nákup hygienických pomůcek jako jsou vložky a tampony. Kvůli tomu přichází tyto dívky o 20 % výuky, což zvyšuje pravděpodobnost, že ze školy odejdou úplně. Toto se děje i více jak 10 let poté, co Keňa zrušila daně u hygienických prostředků ve snaze učinit je cenově dostupnějšími. Podle zprávy neziskové poradenské společnosti FSG z roku 2016 jsou však dámské hygienické potřeby, i navzdory těmto opatřením, pro přibližně 65 % žen a dívek velmi drahé.
V oblasti, kde balíček dámských vložek stojí asi 1 $, což je částka, která musí průměrné rodině vystačit na celý den, znamená pro většinu dívek chudoba téměř nemožný přístup k hygienickým potřebám. Zvláště obtížné je to pro dívky z vesnic, protože na nákup těchto potřeb musejí jezdit do vzdálených měst. Když nejsou peníze na nákup vložek, jsou nuceny improvizovat se zbytky vyřazených kusů oděvů, matrací apod. Některé dívky jsou dokonce nuceny k sexu s mužem výměnou za balíček vložek. To mj. vede k časnému těhotenství a ke zvýšení rizika přenosu pohlavních chorob, včetně HIV.

Toto je případ mladé dívky, která by si přála, aby se narodila jako chlapec:

Pro Mary, 17letou žákyni z jednoho ze slumů v Keni, je zcela běžné vynechat každý měsíc několik dní školní výuky, protože nemá k dispozici žádné dámské hygienické pomůcky. „To ovlivňuje i můj celkový výkon ve třídě“, říká.
Maryino vzdělání, stejně jako vzdělání mnoho dalších dívek ze slumů a okrajových oblastí, bylo narušeno chudobou, a proto je i ve věku 17 let stále na základní škole. Mnoho dívek školu přerušuje na jeden až dva týdny právě proto, že si jejich rodiny nemohou dovolit nákup dámských hygienických pomůcek.
Menstruační chudoba – situace, kdy není žena schopná pracovat nebo chodit do školy kvůli nedostatku finančních prostředků na hygienické pomůcky – dívkám velmi ztěžuje život. Dívky se sice snaží najít různá řešení a improvizovat, to však samozřejmě není vždy ideální. Mnohdy si spolužačky tyto improvizované pomůcky půjčují, i když už jsou použité, což je velmi nehygienické a nebezpečné. Výzkumy ukazují, že asi 12 % lidí žijících ve slumech a okrajových oblastech trpí HIV. To ale není všechno. Jak říká Mary: „Děvčata, která chodí do školy, když menstruují, jsou vystavena výsměchu ze strany chlapců“.

Chlapci se jim posmívají
Stává se, že některé dívky dostanou menstruaci ve třídě a chlapci se jim pak posmívají. To je také jeden z důvodů, proč některé školačky během této doby školu nenavštěvují. Chlapci by proto měli být poučeni o menstruaci a o tom, jak svým sestrám pomoci a podpořit je, místo toho, aby se jim vysmívali.
Nedostatek hygienických potřeb vede k tomu, že každý měsíc chybí ve škole 1 milion dívek.
Podle průzkumu keňského ministerstva školství ztrácejí dívky každý měsíc v průměru 4 školní dny, tzn. 2 týdny učení za semestr. Během čtyř let na střední škole ztratí v průměru 165 dní výuky.
„Chtěla bych být klukem“, „Nikdy bych nevynechala školu“, „Mohla bych si normálně hrát se svými kamarády“, „Měla bych dobré známky, stala bych se významnou osobností a mohla bych pomoci svém matce i naší zemi“ – to jsou přání všech dívek z Keni.

Změna se nekoná
Keňská vláda podnikla několik kroků k řešení tohoto problému. Před deseti lety se Keňa stala první zemí na světě, která snížila daně z dovozu dámských hygienických potřeb. Vláda se také zavázala k tomu, že poskytne 3 miliony dolarů na distribuci dámských vložek do komunit s nízkými příjmy.
Vládní program byl realizován v dubnu 2018 a jeho cílem bylo distribuovat 140 milionů dámských vložek zdarma více než 4 milionům dívek v celé zemi. Tento program, který distribuoval zásoby přímo do škol, probíhal 4 měsíce, než tzv. „vyšuměl“, protože docházely zásoby a dívky opět začaly vynechávat výuku.
Důvodů, proč tomu tak bylo, může být několik. V jednom případě bylo oznámeno, že byla odcizena dodávka se 300 000 kusy vložek určených pro školy se záměrem jejich dalšího prodeje. Dalším důvodem byla korupce. Aby však byla korupce překonána, musí vláda investovat více finančních prostředků do sledování a monitorování situace, aby byla schopná zajistit, že se hygienické pomůcky dostanou těm dívkám, které je nejvíce potřebují. Doufáme, že tento krok zlepší přístup ke vzdělání v celé zemi.

Den menstruační hygieny

Den menstruační hygieny připadá každoročně na 28. května jako den povědomí o důležitosti zvládání správné menstruační hygieny na globální úrovni. Jeho vznik iniciovala německá nevládní organizace WASH. My tento měsíc slavíme jako organizace, která naprosto rozumí potřebě takové osvěty ve vyprahlých oblastech a v Keni obecně.

Menstruační hygiena je zásadní pro posílení postavení žen a dívek a jejich blahobyt, a to po celém světě. Jde o víc, než jen o přístup k hygienickým vložkám a vhodným toaletám – i když ty jsou důležité. Je to také o zajištění takového prostředí pro život žen a dívek, které si jich bude vážit a podporovat možnost zvládat menstruaci důstojně.

Nejméně 500 milionům žen a dívek po celém světě chybí řádný přístup k potřebám menstruační hygieny. Na nepříjemné zkušenosti s menstruací má vliv několik faktorů, včetně nedostatečného vybavení, menstruačních bolestí, strachu z prozrazení a nedostatečných znalostí o menstruačním cyklu (Světová banka 2018).


28. květen je Dnem menstruační hygieny. Je to den zasvěcený zvyšování povědomí o zásadní roli, kterou hraje správné zvládání menstruační hygieny v podporování žen a dospívajících dívek po celém světě, aby se staly, kým jen chtějí být. Vize, která stojí za Dnem menstruační hygieny, je svět, ve kterém je každá žena a dívka schopná zvládnout svou menstruaci hygienickým způsobem – v bezpečí, soukromí a důstojně – ať je kdekoli.

Mnoho dospívajících dívek a žen v Keni zažívá problémy s menstruací kvůli nízkému povědomí a špatnému přístupu k bezpečným a dostupným metodám a potřebám, což má za následek mimo jiné například nízkou sebeúctu nebo nepravidelou školní docházku. Tato zjištění jsou založena na terénním výzkumu a studii proveditelnosti s cílem prozkoumat menstruační praxi a zjistit vhodnost používání menstruačního kalíšku v Keni.

Za poslední dekády se změnilo jen málo. Mnoho žen a dívek žijících v subsaharských oblastech s nízkým příjmem i nadále čelí praktickým i psychologickým výzvám při zvládání své menstruace. Co se týče Keni, nedávná studie provedená v nízkopříjmových oblastech Nairobi odhaluje, že situace zůstává stejná.

Ze studií a rozhovorů s dalšími akademiky v oblasti menstruačního zdraví a hygieny začíná být zřejmé, že opatření přijatá za účelem zpomalení šíření onemocnění COVID-19, mohou situaci žen a dívek v oblastech s nízkými příjmy zhoršovat.

V Severní Laikipii poskytla nadace a záchranné centrum One More Day for Children již více než 1000 kusů hygienických vložek do více než 15 škol v dané oblasti. Jsme hlavním poskytovatelem hygienických potřeb v této oblasti, čímž pomáháme dívkám a ženám k důstojnějšímu životu.