Nadace ONE MORE DAY FOR CHILDREN oceněna národní komisí pro genderovou rovnost (NGEC)

Co je NGEC? (National Gender and Equality Commission)

NGEC byl zřízen zákonem Národní komise pro genderovou rovnost roku 2011 podle čl.59, odstavce 4 ústavy Keni. Jako ústavní komise je NGEC vázán článkem 249 ústavy Keni z roku 2010, který stanovuje cíle komise a nezávislé úřady jako ochranu svrchovanosti lidu; zajišťuje dodržování demokratických hodnot a zásad všemi státními orgány; a podporuje ústavnost.

Zejména článek 10 o národních hodnotách a zásadách vládnutí zahrnuje lidskou důstojnost, spravedlnost, inkluzivní rovnost, nediskriminaci a ochranu diskriminovaných. Posláním komise je podporovat rovnost pohlaví a osvobození od všech forem diskriminace v Keni, zejména u zvláštních zájmových skupin, a to zajištěním souladu s ustanoveními, zákony a praxí.

 

ZAMĚŘENÍ NGEC

NGEC se zaměřuje na zvláštní zájmové skupiny, mezi něž patří ženy, mládež, osoby se zdravotním postižením (PWD), děti, starší členové společnosti, menšiny a diskriminované skupiny.

Komisaři jsou jmenováni prezidentem republiky a vykonávají jedno šestileté funkční období.

Dne 30. srpna uspořádala komise velkou událost k připomenutí 10 let své existence v Keni. Vrcholem této akce bylo uznání a ocenění institucí, organizací, jednotlivců a krajů, kteří vynaložili obrovské úsilí při prosazování rovnosti žen a mužů a jejich začlenění se do společnosti.

Celkem 80 šampiónů v oblasti rovnosti, mezi nimiž byla i nadace OMDC, bylo oceněno při udílení cen Usawa (Rovnost) certifikáty a pamětními deskami na zahajovacím ceremoniálu Usawa Awards během oslav 10. výročí existence Komise, které se konaly na keňské vládní škole. Předseda Komise Dr. Joyce Mutinda prohlásil, že vítězové vynaložili obrovské úsilí při prosazování rovnosti pohlaví a začleňování do společnosti a zasluhují si uznání.

Nadace One More Day for Children byla oceněna za záchranu dívek před kulturně škodlivými praktikami (mrzačení ženských pohlavních orgánů a sňatky v raném věku) a za poskytování balíčků pro důstojnější život (dignity kits) dívkám do škol.

Ředitelka OMDC byla oceněnea jako jedna z finalistů za svou nebojácnost a soustředěnost při prověřování provinění vládních institucí a zajišťování dodržování demokratických hodnot a zásad všemi státními orgány; a podpoře ústavní vlády.

V důsledku toho a našich aktivit probíhajících v Laikipii byl náš kraj Laikipia oceněn za úsilí OMDC při prosazování rovnosti žen a mužů a začleňování do společnosti.

OMDC si přeje věnovat tato ocenění České radě OMDC a sponzorům nadace, kteří jsou katalyzátory těchto oceněných úsilí a kteří umožnili, aby se mezi vítezi objevily jak nadace, tak výkonná ředitelka. Tato ocenění budou dlouhou dobu vyvolávat důvěru potenciálních dárců a partnerů, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni, v nejlepším zájmu práce celé nadace.