Entries by Tereza Režnarová

Mentoring pro naše dívky a proč je tak důležitý

PROČ JE POTŘEBA, ABY OMDC VYKONÁVALA PRÁZDNINOVÝ MENTORING A PROGRAM ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ? Mentoring dívek je výzva. Dívky přicházejí s těžkými otázkami a velkou nadějí. Někdy budete schopni pomoci zlepšit jejich životy; jindy budete mít pocit, že jste toho neudělali moc. V dobách, kdy se cítíte špatně, myslete na to, že úspěch není o jednom mentoringovém […]

Spolupráce OMDC s BATUK

Poměrně dlouhou dobu se potýkaly naše dívky s nebezpečím během cesty do školy. Důvodem byl spadlý most, přes který musely každý den přecházet. Proto musely využívat delší cestu. Tímto docházelo k množství nešťastných událostí, jako například setkání s divokou zvěří, únosy, znásilnění a podobně. Před dvěma lety zahájila OMDC diskuzi s BATUK (British Army Training […]

Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce

Ženské genitální mrzačení neboli obřízka (FGM) zahrnuje změnu nebo poranění ženských zevních genitálií z nelékařských důvodů. Tato praxe představuje vážné riziko pro zdraví dívek a žen a je uznávána jako porušení lidských práv. Odhaduje se, že v Keni je přibližně čtyři miliony žen a dívek, které podstoupily FGM. Z toho 11 % tvoří mladé dívky […]

Vánoce 2021

Rok se s rokem sešel a je načase začít plánovat Vánoce letošního roku. Vzhledem ke stále špatné situaci s Covid-19 nejsme schopni zajistit hromadné Vánoce pro všechny naše děti, a to v podobě společného dne plného oslav a radování. Zároveň je nám jasné, že i pro Vás sponzory, je situace v době Covid-19 nelehká a […]

Nadace ONE MORE DAY FOR CHILDREN oceněna národní komisí pro genderovou rovnost (NGEC)

Co je NGEC? (National Gender and Equality Commission) NGEC byl zřízen zákonem Národní komise pro genderovou rovnost roku 2011 podle čl.59, odstavce 4 ústavy Keni. Jako ústavní komise je NGEC vázán článkem 249 ústavy Keni z roku 2010, který stanovuje cíle komise a nezávislé úřady jako ochranu svrchovanosti lidu; zajišťuje dodržování demokratických hodnot a zásad […]

Návštěva OMDC v Keni jednoho z našich sponzorů: momenty, které mění skutečné životy

Sponzoři OMDC se při své poslední návštěvě Keni během programů a projektů OMDC setkali s uvítacími obřady, výměnou dárků, a dokonce i s básněmi na jejich počest! Ale návštěvy sponzorů to nejsou jen zářivé okamžiky. Setkání s dítětem, které jsme za ty roky poznali díky vzájemným dopisům, může změnit život různými způsoby. Marcela Leitner, sponzorka z Rakouska, […]

Dámské hygienické pomůcky pro dívky v Keni

Dámské vložky jsou jednou z nejdůležitějších věcí v životě každé dospívající dívky, u které se již objevila menstruace. Podle vzdělávací agentury OSN jedna z deseti dívek v subsaharské Africe během „svých dní“ vynechává školu, protože si nemůže dovolit nákup hygienických pomůcek jako jsou vložky a tampony. Kvůli tomu přichází tyto dívky o 20 % výuky, což zvyšuje pravděpodobnost, že […]

Den menstruační hygieny

Den menstruační hygieny připadá každoročně na 28. května jako den povědomí o důležitosti zvládání správné menstruační hygieny na globální úrovni. Jeho vznik iniciovala německá nevládní organizace WASH. My tento měsíc slavíme jako organizace, která naprosto rozumí potřebě takové osvěty ve vyprahlých oblastech a v Keni obecně. Menstruační hygiena je zásadní pro posílení postavení žen a […]

Zdravotní středisko nadace One More Day for Children v Doldol

ÚVOD Samburu jsou převážně pastevecká společnost, která po staletí žije ve vyprahlé a odlehlé části severní Keni v oblastech Laikipia, Isiolo, Samburu a Marsabit. Hrdě praktikují a udržují svou kulturní identitu a tradice. Pastevectví je systém obživy praktikovaný mnoha africkými komunitami, který zahrnuje chov hospodářských zvířat (skotu, koz, velbloudů atd.) v kočovných komunitách, které se […]

Negativní účinky pandemie Covid-19 na ochranu dětí

Covid-19 zasáhl životy dětí a rodin po celé naší zemi a má vliv také na snahy o ukončení týrání a vykořisťování dětí, mrzačení ženských pohlavních orgánů (obřízka) a dětských sňatků. Opatření, která přijala keňská vláda k omezení šíření viru, mj. zavírání všech škol a azylových domů, omezení pohybu, sociální distance a uzavírání podniků, narušila každodenní rutinu […]

OMDC 140 STEPHEN MWANGI: Z DÍTĚTE MUŽEM

V mnoha afrických společnostech je mužská obřízka rituálem, jehož provedení symbolizuje dosažení dospělosti. Speciálně u chlapců z křesťanských rodin v Keni tento obřad probíhá po složení závěrečných zkoušek v osmé třídě, a před nástupem na střední školu. Například u Muslimů ale hned osmý den po narození. V Mwangiho případě nadešel čas pro tento rituál v […]

Covid-19 a domácí násilí z pohledu výkonné ředitelky OMDC

  Uzávěry zamezující šíření nového coronaviru vedou k nárůstu genderově podmíněného násilí po celém světě, kdy jsou ženy a dívky odloučenější od společnosti a zranitelnější vůči zneužívání a vykořisťování. Sociální a ekonomický tlak, spojený s přísnými omezeními pohybu, nejen, že zvýšil náchylnost žen a dívek k fyzickému a sexuálnímu násilí, ale také zvýšil jejich zranitelnost vůči sexuálnímu vykořisťování. V rodinách, […]

Ženy ve vedoucích rolích: Jak v epoše COVID-19 dosáhnout rovnocenné budoucnosti

Mezinárodní den žen se poprvé začal slavit v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Fialová barva představuje spravedlnost a důstojnost, zelená symbolizuje naději a bílá zase ryzost a čistotu. Ženy nalezneme v předních liniích pandemické krize. Rozdělily si role zdravotnic, pečovatelek a komunitních organizátorek. Krize přivedla do popředí nové překážky, které brání tomu, aby ženy zastávaly […]

Keňa v roce 2022

Je nám velmi líto, že musíme oznámit, že se letos cesta do Keni neuskuteční. Do poslední chvíle jsme doufali, že se vycestovat zadaří, ale kvůli přísným podmínkám, které Keňa stanovila pro Českou republiku (povinná 14ti denní karanténa na vlastní náklady) a nemožnosti odjet v pozdějších měsících, se cesta odkládá na příští rok. Děkujeme za pochopení. […]

Vzděláním proti konfliktům

V průběhu let byl kladen důraz na význam vzdělávání při zlepšování životní úrovně v zemi. Vzdělávání by mělo vytvářet prostředí přispívající k uspokojování emocionálních, sociálních a intelektuálních potřeb různorodých skupin jednotlivců se zájmem o sebe-posílení. Důraz na vzdělání a mír je založen na skutečnosti, že mír a vzdělávání jsou neoddělitelnými aspekty civilizace. Žádná civilizace nemůže […]

Zdravotní pojištění v Keni NHIF a spolupráce s OMDC

National Health Insurance Fund (NHIF) je státní polovládní fond zřízený na základě zákona NHIF č.9/1998 (NHIF Act No. 9 of 1998). Jeho posláním je přispívat k celoplošnému zdravotnímu pojištění poskytováním cenově dostupného, dosažitelného, udržitelného a kvalitního zdravotního pojištění strategickým sdružováním zdrojů a zajišťováním zdravotní péče ve spolupráci s investory. Nabízí lůžkovou i ambulantní péči včetně […]

Katolická farnost v Doldol

Doldol se nachází ve vrchovinách v okolí Mount Kenya, severní Laikipie, okres Mukogodo. V tamní populaci převažují Masajové, což jsou polonomádští pastevci. Ve farnosti přebývají 3 kněží a několik řadových bratří. Ti dohromady tvoří kolektiv, který se stará o každodenní chod farnosti. Žijí v oddanosti Bohu uprostřed multikulturní komunity a šíří radostnou zvěst slovem i […]

Dopady Covid-19 na děti v Keni

„Pokud budou děti v Keni někdy požádány o definici laskavosti, bezúhonnosti a loajality, určitě odpoví „Sponzoři OMDC!“ „ Hellen Gathogo Covid-19 pozastavil životy dětí a rodin po celé Keni a ovlivňuje úsilí o ukončení zneužívání a vykořisťování dětí, obřízky (FGM) a dětských sňatků. Opatření, která přijala keňská vláda   s cílem omezit šíření viru, například zavření […]

Akce Pomocník GIVT 2.2.-4.2.2021

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo? Na odkaze http://bit.ly/30Kc-pro-One-More-Day-for-Children si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité […]

Nová manažerka záchranného centra v Doldol

V lednu 2021 nastoupila na novou pozici manažerky dětského záchranného centra slečna Mary Ngina Wairimu , která však není zcela novou tváří OMDC. Již v minulosti, přesně v letech 2012 – 2015 jako manažerka centra pracovala a velmi úspěšně. Svou práci přerušila kvůli novým zkušenostem a práci v zahraničí, konkrétně v Číně, kde se zaměřila […]

Týdenní školící program v Doldol

V průběhu prosince v domově probíhal školící program, o který se postarali dva studenti z Keňské univerzity. Jde o dva bratry Johnsona a Edwina Pokisa z Doldol. V rámci dobrovolnického programu připravili pro děti 3. a 4. ročníků střední školy v záchranném centru 5-ti denní doučovací dopolední program. Probrali s nimi všechny předměty ve škole […]

GIVT – finanční pomoc zadarmo

GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek. Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz nebo využít tzv. Pomocníka. https://givt.cz/jak-to-funguje U každého nákupu přes e-shop si vyberete, jaké organizaci chcete přispět a určité procento z vašeho nákupu bude připsáno na její účet. Je to tak jednoduché a přitom každá koruna se počítá. 🙂

Absolventi OMDC pro rok 2020

Jeden z absolventů OMDC, Tim Murungi, který promoval na univerzitě Maseno v oboru zemědělství, navštívil záchranné centrum v Doldol, kde se chopil mentorství mladších dětí, aby i on mohl nadaci vrátit něco na oplátku za pomoc v jeho dostudování a životě. Odvedl skvělou práci, kde ukázal, že je schopný pomoci dětem všech věkových kategorií a […]

UPDATE: Vánoce

Vážení sponzoři,   Velmi nás to mrzí, ale bohužel jsme nuceni kvůli situaci s Covidem-19 zrušit letošní Vánoce.  Vše se mění ze dne na den a podmínky v Keni se ze dne na den zpřísnily.   Nemáme bohužel šanci jak dárky k dětem dopravit, ani jak je pořídit za cenu, která by byla shodná s našimi […]

VÁNOCE 2020

VÁNOCE Vážení sponzoři, i přesto, že nemáme ještě všechny děti zpátky v domově, anebo zpět ve školách, i letos jsme se rozhodli pro ně přichystat vánoční dárky, které jim v prosinci předáme. Obzvlášť v této době je velmi důležité, aby děti měly pocit, že jsme na ně nezapomněli a že i jim přinese Father Christms, […]

Aktualizace Covid-19 v Keni

V oblasti Laikipia, kde OMDC působí, je v současné chvíli přes 50 nakažených a k dnešnímu dni jsou vyčíslena 3 úmrtí v důsledku Covid-19. Počet nakažených se může zdát nízký, nesmíme však opomenout fakt, že se jedná pouze o malou část území a jedná se o oficiální číslo těch, kteří mají možnost lékařské péče a […]

Informace o COVID-19 v Keni

Zajímá Vás, jak je na tom Keňa v době pandemie COVID-19? Každá oblast má jiná, pro svou oblast, specifická opatření. V naší oblasti Laikipia vláda nařídila přísný zákaz vycházení ven mezi 19:00 – 5:00. V případě neuposlechnutí  a nalezení venku v těchto hodinách místní policií, hrozí lidem zatčení a vazba. Veškeré poplatky s tím spojené […]

Zavření záchranného centra v Doldol

Vážení sponzoři, prosím, věnujte pozornost této zprávě. Bohužel jsme byli informováni, že kvůli koronaviru se zavírají i záchranná centra, včetně našeho centra v Doldol. Všechny děti, které mají rodiny, opatrovníky a místo kam se vrátit, budou navráceny zpět. Pouze děti, které jsou sirotci či mají velmi špatné vztahy s rodinami (zákaz styku s dětmi z […]

Roušky pro OMDC

V minulém týdnu jsme Vás informovali o daru od vládního úřadu v podobě 100ks roušek. Na přiloženém obrázku můžete vidět, jaké krásné roušky byly pro naši organizaci vytvořeny. Vše je v plánování a brzy budeme roušky rozvážet dětem. Rádi bychom pořídili roušky úplně pro všechny. Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiny, u kterých […]