Mentoring pro naše dívky a proč je tak důležitý

PROČ JE POTŘEBA, ABY OMDC VYKONÁVALA PRÁZDNINOVÝ MENTORING A PROGRAM ŽIVOTNÍCH DOVEDNOSTÍ?

Mentoring dívek je výzva. Dívky přicházejí s těžkými otázkami a velkou nadějí. Někdy budete schopni pomoci zlepšit jejich životy; jindy budete mít pocit, že jste toho neudělali moc. V dobách, kdy se cítíte špatně, myslete na to, že úspěch není o jednom mentoringovém sezení nebo jednom rozhovoru. Mentoring je o budování důvěry po dlouhý časový úsek. Pokud vám na těch děvčatech záleží a budete plnit sliby, které jim dáte, budete jim úspěšně pomáhat zlepšovat životy. To je to, co zformovalo náš program.

KDO JE MENTOR?

Mentorka je ženský vzor z komunity. „Vzorem“ je někdo, koho mohou dívky obdivovat a vzhlížet k němu, protože vede dobrý život. Mentorka povzbuzuje dívky, aby zůstaly ve škole a měly ambice i mimo školu. Mentorka tráví čas s dívkami jednotlivě nebo ve skupině, aby se ujistila, že si vedou dobře ve škole, jsou zdravé a šťastné a nápomocné svým rodinám a komunitám.

Mentorkou může být téměř kdokoli – matka, mladá žena, náboženská vůdkyně, komunitní vůdkyně nebo profesionálka v jakémkoli oboru. Mentorka může být vzdělána na univerzitě či pouze na základní škole. Mentorka má skutečný zájem o mladé ženy v komunitě. Buduje důvěru. Mluví moudře a pozorně poslouchá. Plánuje mentoringová sezení a jiné aktivity. Mentorka je ochotna udělat, co je v jejích silách, aby pomohla dívkám uspět. Mentoring představuje pro dívky možnost trávit čas s důvěryhodným dospělým, který je přijímá takové, jaké jsou. Mentorka chválí dívky, když se jim daří při studiu . Mentorka inspiruje dívky, aby se co nejvíce snažily a pomáhá jim uspět. Dívky, které o mentorství vědí, mohou být dychtivé mít svou mentorku. Mohou mít otázky o problémech, na které by se nemohly zeptat nikoho jiného, jako jsou zdraví a sex, přítel, škola, práce a budoucí cíle a ambice.

Zde je několik věcí, které mentorky dělají:

Mentorka je „vzorem“, protože je úspěšná a žije svůj život pozitivním způsobem. Mentorky byly kdysi také mladými dívkami, a učinily správná rozhodnutí, která vedla k úspěchu v životě. Dívky se učí ze zkušeností učitelů.

Mentorka pomáhá dívkám rozvíjet dovednosti, které pomáhají dělat správná rozhodnutí. To zahrnuje pomáhat dívkám vidět různé možnosti nebo různé způsoby řešení výzev a pak dělat nejlepší možná rozhodnutí. Mentorky kladou otázky a pomáhají dívkám přemýšlet o důležitých věcech, o správném rozhodování a o úspěchu v životě.

Ačkoli mentorka nemusí být nutně učitelka nebo lektorka, podporuje dobré studijní návyky a dovednosti. Sleduje, jak si děvčata vedou ve škole. Připomíná dívkám, aby každý den chodily do školy a dokončily si úkoly. Mentorka také hovoří s dívkami, když vidí, že mají problémy se studiem. Ujišťuje se, že dívky mají podporu, kterou potřebují, aby neodešly ze školy.

Kdo se účastní mentoringu?

Mentoringu se účastní všelijaké dívky. Některé dívky jsou chudší než jiné. Některým se ve škole daří lépe než jiným. Některé pocházejí z milujících rodin, jiné jsou sirotci a nemají stálý domov. Některé jsou vnitřně silné, jiné mohou mít o sobě špatné smýšlení. Jedna věc bude společná pro všechny: potřebují důvěryhodnou ženu, která je podpoří a provede jejich dospíváním.

Proč je mentoring pro dívky důležitý?

Dívky začnou dospívat v mladé ženysch, když jsou na vyšším stupni základní školy. Procházejí mnoha změnami a potřebují podporu. Během této doby mají dívky prospěch z informací, které možná neslyší od svých rodičů nebo učitelů. Když dívky získají informace, které jim pomohou učinit dobrá rozhodnutí o všech aspektech jejich života, je pravděpodobnější, že zůstanou ve škole, postarají se o sebe a budou úspěšné v budoucích činnostech, ať už se jedná o výchovu rodiny, vedení komunity nebo práci. Správné informace je mohou ochránit před tím, aby si ublížily či aby jim bylo ublíženo druhými.

Zde jsou některé ze schopností, které dívky získají mentoringem.

Naučí se lépe naslouchat a dobře mluvit

Naučí se respektovat samy sebe a rozvíjet vlastní sebedůvěru

Poznatky o problematice reprodukčního zdraví a sexuálně přenosných chorob, včetně AIDS

Učení se životním dovednostem, jako je zdraví a hygiena, stanovování cílů a správné rozhodování

Studijní dovednosti a zlepšování ve škole

Jak poradenské programy pro dívky pomáhají ostatním?

Mentoring pomáhá nejen dívkám, ale také rodinám a komunitám. Mentoring má dokonce výhody i pro samotné mentorky.

Mentoring pomáhá mentorkám učit se nové informace a dovednosti tím, že hrají důležitou roli v rozvoji dívek.

Mentoring pomáhá rodičům vychovávat dcery, které jsou více informovány o potřebách svých rodin a mohou lépe podporovat zdraví a blahobyt svých rodin.

Mentoring pomáhá dívkám přemýšlet o tom, co komunita očekává a co si cení nejvíce.

Mentoring učí, jak mohou dívky pomáhat svým komunitám v boji proti chudobě, násilí a zneužívání a předcházet HIV/AIDS a dalším sexuálně přenosným chorobám.

Spolupráce OMDC s BATUK

Poměrně dlouhou dobu se potýkaly naše dívky s nebezpečím během cesty do školy. Důvodem byl spadlý most, přes který musely každý den přecházet. Proto musely využívat delší cestu. Tímto docházelo k množství nešťastných událostí, jako například setkání s divokou zvěří, únosy, znásilnění a podobně.
Před dvěma lety zahájila OMDC diskuzi s BATUK (British Army Training Unit of Kenya) o tom, jak most nahradit či ho opravit. Během jednoho měsíce se vojáci a inženýři vojenských jednotek utábořili v Doldol a s využitím těžké techniky pracovali na opravě.
Svůj volný čas věnovali renovacím v záchranném centru. A o co přesně šlo?
1. Pomáhali s konstrukcí tří vodních jímek v ceně 94,000.00 keňských šilinků.
2. Renovovali kůlnu na palivové dříví, přičemž využili nové železné plechy na střešní krytinu.
3. Postavili malý kurník pro slepice.
4. Zarovnali pozemek parkoviště a prostoru houpaček.
5. Vyrobili regály, které se v naší školce využívají k ukládání hraček a knih

Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce

Ženské genitální mrzačení neboli obřízka (FGM) zahrnuje změnu nebo poranění ženských zevních genitálií z nelékařských důvodů. Tato praxe představuje vážné riziko pro zdraví dívek a žen a je uznávána jako porušení lidských práv.

Odhaduje se, že v Keni je přibližně čtyři miliony žen a dívek, které podstoupily FGM. Z toho 11 % tvoří mladé dívky ve věku 7-16 let. Kvůli pandemii Covid-19 a s tím spojené lockdowny, se nepřímo podpořily praktiky FGM a dospívající dívky se staly zranitelnějšími.

Zásadní roli v nárůstu násilí a FGM sehrálo také uzavření záchranných center jako jsou azylové domy pro ženy, dětská záchranná centra, a také devítiměsíční uzavření škol. Kromě toho místní komunita využila nedostatku dohledu a vymáhání práva během lockdownu a využili situace. Ti, kteří předtím praktikovali FGM jako business, oživili praxi, aby si doplnili příjem a díky pandemii jim nárůst klientely vzrostl.

Úpadek nebo ztráta živobytí také donutila rodiny provdat své dospívající dívky, výměnou za peníze, dobytek nebo zásoby jídla (místně známé jako překlenovací cena). FGM se obvykle provádí jako předchůdce manželství a přechod od „dívky k ženě“. Dívky, které nepodstoupily FGM, jsou považovány za „slabší“ jedince a jsou považovány za ty špatné v komunitě, což je často povzbuzuje k tomu, aby podstoupily proceduru jen proto, aby je společnost přijala.

Situace je zoufalá a pro dospívající dívky od vypuknutí COVID-19 ještě složitější. Bohužel i v OMDC máme několik dívek, které byly násilně řezány a právě podstupují rekonstrukční operace.

Masajský obřad obřízky

Obřad FGM se koná jednou ročně a schází se na něm všechny dívky, které v daném roce dosáhnou zletilosti. Je to velká společenská událost, která se vyznačuje radostným veselím a hodováním. Proceduru provádí obvykle starší žena s velkými zkušenostmi. Všechny dívky jsou obřezány ve stejný den a až donedávna stejným nástrojem, obvykle ostrým nožem známým jako „ormurunya“. K zastavení krvácení se aplikuje pasta z kravského trusu a mléčného tuku. Masajská praxe je známá také jako klitoridektomie, která zahrnuje odstranění klitorisu nebo jeho části. Fyzické účinky klitoridektomie zahrnují: – sníženou sexuální touhu – krvácení, často natolik závažné, že může způsobit smrt – infekci, zejména kvůli špatným hygienickým podmínkám – riziko přenosu HIV v důsledku sdílení nožů – komplikace během porodu, často vedoucí k narození mrtvého dítěte.

Jak OMDC bojuje proti FGM?

  • Školní intervence: OMDC sponzoruje všechny dívky, které jsou zachráněny, díky sponzorským příspěvkům českých dárců, kteří si na dálku dívku adoptují. Nadace k roku 2021 úspěšně zachránila již kolem 4 000 dívek před FGM i díky aktivitě v několika místních osvětách a projektech, mezi nimiž jsou právě i dívky, které jsou přímo v OMDC záchranném programu.
  • Veřejné vzdělávání: OMDC také využilo veřejné vzdělávání k informování komunit o důsledcích FGM. Kampaně se konají mimo jiné během komunitních setkání, hudebních, sportovních, divadelních festivalů a road show, kde se vysvětluje, proč jsou tyto praktiky špatné, co mohou způsobit a že je nutnost s nimi skoncovat.
  • Mentorský program: Jejím cílem je inspirovat dívky k tomu, aby si v životě uvědomily svůj plný potenciál. Mentoři jsou vzory z komunity, kteří jsou úspěšní, i když nikdy neprošli FGM a tudíž tato praktika není nutná pro dosažní svých cílů či pro přijmutí od širokého okolí.
  • Mediální kampaň: Vzděláváme a zvyšujeme povědomí prostřednictvím tištěných, elektronických a sociálních médií. Média zahrnují noviny, sociální sítě, rádio, televizi, blogy, diskusní fóra atd.
  • Budování kapacit: Ve spolupráci se stejně smýšlejícími partnery školí OMDC různé aktéry v záležitostech FGM. To zlepšuje spolupráci, vytváří síť a partnerství v kampani proti FGM
  • Záchranné centrum v Doldol: OMDC spravuje záchranné centrum, kdekde ohrožené dívky hledají útočiště. Jsou zajištěny všechny základní potřeby, patří sem právní pomoc ředitelů OMDC, lékařské služby a psychosociální podpora a lobování za financování činností Ant-FGM.