Den menstruační hygieny

Den menstruační hygieny připadá každoročně na 28. května jako den povědomí o důležitosti zvládání správné menstruační hygieny na globální úrovni. Jeho vznik iniciovala německá nevládní organizace WASH. My tento měsíc slavíme jako organizace, která naprosto rozumí potřebě takové osvěty ve vyprahlých oblastech a v Keni obecně.

Menstruační hygiena je zásadní pro posílení postavení žen a dívek a jejich blahobyt, a to po celém světě. Jde o víc, než jen o přístup k hygienickým vložkám a vhodným toaletám – i když ty jsou důležité. Je to také o zajištění takového prostředí pro život žen a dívek, které si jich bude vážit a podporovat možnost zvládat menstruaci důstojně.

Nejméně 500 milionům žen a dívek po celém světě chybí řádný přístup k potřebám menstruační hygieny. Na nepříjemné zkušenosti s menstruací má vliv několik faktorů, včetně nedostatečného vybavení, menstruačních bolestí, strachu z prozrazení a nedostatečných znalostí o menstruačním cyklu (Světová banka 2018).


28. květen je Dnem menstruační hygieny. Je to den zasvěcený zvyšování povědomí o zásadní roli, kterou hraje správné zvládání menstruační hygieny v podporování žen a dospívajících dívek po celém světě, aby se staly, kým jen chtějí být. Vize, která stojí za Dnem menstruační hygieny, je svět, ve kterém je každá žena a dívka schopná zvládnout svou menstruaci hygienickým způsobem – v bezpečí, soukromí a důstojně – ať je kdekoli.

Mnoho dospívajících dívek a žen v Keni zažívá problémy s menstruací kvůli nízkému povědomí a špatnému přístupu k bezpečným a dostupným metodám a potřebám, což má za následek mimo jiné například nízkou sebeúctu nebo nepravidelou školní docházku. Tato zjištění jsou založena na terénním výzkumu a studii proveditelnosti s cílem prozkoumat menstruační praxi a zjistit vhodnost používání menstruačního kalíšku v Keni.

Za poslední dekády se změnilo jen málo. Mnoho žen a dívek žijících v subsaharských oblastech s nízkým příjmem i nadále čelí praktickým i psychologickým výzvám při zvládání své menstruace. Co se týče Keni, nedávná studie provedená v nízkopříjmových oblastech Nairobi odhaluje, že situace zůstává stejná.

Ze studií a rozhovorů s dalšími akademiky v oblasti menstruačního zdraví a hygieny začíná být zřejmé, že opatření přijatá za účelem zpomalení šíření onemocnění COVID-19, mohou situaci žen a dívek v oblastech s nízkými příjmy zhoršovat.

V Severní Laikipii poskytla nadace a záchranné centrum One More Day for Children již více než 1000 kusů hygienických vložek do více než 15 škol v dané oblasti. Jsme hlavním poskytovatelem hygienických potřeb v této oblasti, čímž pomáháme dívkám a ženám k důstojnějšímu životu.