DŮLEŽITÉ: Koronavirus 2020

Vážení sponzoři,

 

koronavirus se bohužel nevyhnul ani místům jako Keňa.

 

K dnešnímu dni je v naší oblasti působení 7 nakažených, ale bohužel musíme být v tomto realističtí. Vzhledem k tomu, jak Keňa funguje a jak nedostačující jsou služby v oblasti zdravotnictví, to číslo bude reálně výrazně vyšší.

 

Od dnešního dne je zákaz vycházení z domu. Naši pracovníci nemají doma internet a jsou tedy nuceni domov opustit, aby se dostali do kanceláře, kde internet je a mohli tak pracovat. Vycházet budou opravdu jen v opravdu nezbytných případech.

 

Jeden z takových případů je i nařízení o uzavření všech škol (i internátních, kde naše děti bydlí). Tyto děti se vrátí za svými rodinami a opatrovníky a budou pod kontrolou sociálních pracovníků, aby se zajistila jejich bezpečnost. Naši zaměstnanci budou za nimi odjíždět na kontroly. Vše je pod kontrolou vlády, aby se zajistilo vše potřebné a děti byly v pořádku.

 

Domov v Doldol se neuzavírá a děti tam i nadále zůstávají. Celý areál je uzavřen a jediní kdo mohou dovnitř jsou zaměstnanci a ředitelka Keňské pobočky Hellen Gathogo s asistentem Jimmym.

 

Vás sponzory bych touto cestou chtěla moc poprosit o shovívavost a pochopení, že se některé věci mohou zdržet a v nejbližším období nebude moc novinek, neb se veškeré aktivity pozastavují. I přesto se s Vámi pokusíme co nejvíce sdílet zážitky z poslední monitorovací cesty do Keni, fotografie a dopisy od dětí. I když se vyskytla omezení a nařízení, naše práce nekončí a naopak právě teď se ukazuje, jak je nesmírně důležité se o všechny tyto děti postarat. O všech dalších procesech Vás budeme samozřejmě informovat.

 

V případě dotazů se na mne neváhejte kdykoliv obrátit buď tady na e-mailu nebo i na tel. čísle 737 835 141.

 

Všem přeji pevné zdraví, opatrujte se a děkujeme, že jste s námi!

 

Tereza OMDC