Dopady Covid-19 na děti v Keni

„Pokud budou děti v Keni někdy požádány o definici laskavosti, bezúhonnosti a loajality, určitě odpoví „Sponzoři OMDC!“

Hellen Gathogo

Covid-19 pozastavil životy dětí a rodin po celé Keni a ovlivňuje úsilí o ukončení zneužívání a vykořisťování dětí, obřízky (FGM) a dětských sňatků.

Opatření, která přijala keňská vláda   s cílem omezit šíření viru, například zavření všech škol a záchranných center, omezení pohybu, sociální distancování, uzavření podniků atd., narušily rutinu dětí a jejich systém podpory.

Zejména dívky, které jsou nepřiměřeně ovlivněny během jakékoli krize v oblasti zdraví a jiných mimořádných situací, jsou touto pandemií ovlivněny nejvíce. Mnoho dívek čelilo ohrožení jejich bezpečnosti a životních podmínek, včetně násilí, vykořisťování, sexuálního obtěžování, zanedbávání, vyloučení nebo odloučení od rodin a pečovatelů, znásilnění a těhotenství v útlém věku.

Covid-19 podkopal strategii NF OMDC v oblasti ukončení FGM, dětské sňatky, sexuální vykořisťování a ohrozily pokrok, kterého jsme jako nadace dosáhli za posledních 10 let.

Násilí na ženách a dívkách

Násilí páchané na ženách a dívkách, kromě toho, že jde o porušování lidských práv, je důležitým určujícím faktorem sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek. Kvůli Covid-19 jdou tyto problémy do pozadí a nevěnuje se jim tolik pozornosti, jako dříve.

Ti, kdo přežili násilí, mohou mít následky na sexuálním a reprodukčním zdraví, včetně nuceného a nechtěného těhotenství, nebezpečných potratů, traumatické následky, sexuálně přenosné infekce a nemoci, a to včetně HIV.

Dětské sňatky

Laikipia a mnoho dalších krajů v Keni má vysokou míru prevalence dětských sňatků, tato praxe je v zemi bohužel stále velmi běžná. Včasné manželství je porušením lidských práv, které odebírá tisícům dívek jejich dětství. Tato praxe silně souvisí s časným těhotenstvím a mortalitou matek a jejich dětí a je spojena s výrazně nižší pravděpodobností, že vdané dívky budou mít jakoukoliv šanci nastoupit povinnou školní docházku, či ji dokončit.

Rané manželství má kořeny v sociálních normách a očekáváních týkajících se pohlavíu mnoho kmenů je dívka/žena pouze nástrojem pro reprodukci dětí, bez šance na vlastní práva. Ve většině případů dívek v NF OMDC docházelo k předčasnému manželství převážně z důvodu velké chudoby. Otec rodiny tak provdal nejmladší dceru bohatému muži, který za ni daroval rodině například pár kusů dobytka.

NF OMDC A ZKUŠENOSTI BĚHEM PANDEMIE COVID-19

Ticho a výzvy při odhalování případů dětské obřízky (FGM)

Vzhledem k zákazu vycházení, omezeným pohybům a sociálnímu distancování byly přerušeny obvyklé prostředky, kterými by zejména dívky získaly přístup k sociální podpoře. Jedná se například o školy, kanceláře pro podporu dětí jako sociálky, místní úřady pro ochranu dětí atd., kostely a záchranné centrum OMDC v Doldol. Přístup k pomoci byl omezen na mobilní telefony, které nejsou k dispozici v případě mnoha rodin kvůli chudobě, nedostatku signálu či připojení k internetu. Praktiky obřízky se vykonávají především u kmenů v oblastech, která jsou velmi odlehlá, hluboko v buši, odkud žádná dívka nemohla uniknout a ani policie se nemohla dostat na tato místa kvůli uzavření silnic a hranic mezi jednotlivými oblastmi.

Obřízky tak pokračovaly kvůli příznivému prostředí. Internátní školy byly zavřené, stejně tak záchranná centra. Mnoho našich dívek bylo nuceno obřízku podstoupit. Několika z nich se podařilo uniknout a obřízce se vyhnout, ne však všem. Těm, co se podařilo utéct na policii, byly navráceny zpět do rodiny. Je to jedna z věcí, která nás trápila a trápí po celou dobu pandemie, a kvůli které jsme bojovali u místních úřadů, aby nám děti navrátili zpět do péče co nejdříve. Děti však byly mimo naši ochranu přes třičtvrtě roku, od 18.3.2020 do konce roku 2020, a to je velmi dlouhá doba. V současné chvíli již můžeme poskytovat konzultace, aby jsme jim pomohli se z těchto traumatizujících zážitků dostat co nejdříve.

Rodiče a opatrovníci přišli o práci a živobytí

Dívky se staly komoditami pro obchod: rodiny provdávaly své nejmladší dcery do manželství, aby výměnou získali pár kusů dobytka či obilí, a to vedlo automaticky k obřízce. Díky obřízce měly o tyto dívky bohatí zájem. Je to takový začarovaný kruh, který si jde ruku v ruce naproti a celý tento proces byl opět na vrcholu jako vzkvétající obchod.

Další problém, který se objevil, a to díky ztrátě živobytí, bylo poskytování sexuálních služeb mladých dívek. Mnoho z nich začalo nabízet své sexuální služby i za pár korun, aby mohly koupit trochu jídla, vody, či hygienických vložek, ke kterým také ztratily kvůli nedostatku financí přístup. Takové dívky velmi často otěhotněly a zůstaly na vše samy. Nikdo z takových mužů nezůstane, aby se o ně a dítě postarali. U mnoho kmenů platí i zákon, že dítě musí být usmrceno, jelikož nepochází z manželského svazku. Buď se za živa, bez lékařského ošetření vyrve z lůna matky nebo usmrtí ihned po porodu. I před takovými zvěrstvy pár našich dívek v minulosti uteklo a dostalo se tak do péče OMDC.

Jako nadace jsme takto přišli za poslední rok o 8 našich dívek, které buď otěhotněly a nebo byly provdány.

Bylo také zjištěno, že mnoho dívek se do školy například vrátilo, ale již jako provdané ženy. Přes den dítětem, přes noc manželkou. I takové případy se začínají objevovat velmi často, naštěstí však ne v případě našich dětí.

Příliš svobody bez kontroly

Během pandemie, kdy byly školy zavřeny, si většina teenagerů zvykla na internet (ti z bohatších rodin) a neomezenou svobodu. Zaměřovali se na aktivity jako online vydělávání peněz, a tak když se v lednu otevřely školy, mnoho z nich se do školy odmítlo vrátit. Někteří z těch, kteří se vrátili, vyústili v násilí ve škole, protože se odmítali podrobit disciplíně. Jiní se zapetli do ilegálního obchodu s alkoholem či drogami a neviděli poté důvod, proč se do školy vrátit, když si dokázali takto skvěle vydělat. Neměli nad sebou ochranou ruku a v tak nízkém věku si neuvědomují, že výdělek touto cestou nemůže přinést nic dobrého.

Takto by se dalo pokračovat ještě dále. Je mnoho dalších nepříznivých následků, které pandemie Covid-19 přinesla. My však pevně věříme, že společně to překonáme. Vše je hlavně ukázkou toho, jak moc je naše práce důležitá a jak moc nás děti potřebují.