Roušky pro OMDC

V minulém týdnu jsme Vás informovali o daru od vládního úřadu v podobě 100ks roušek.
Na přiloženém obrázku můžete vidět, jaké krásné roušky byly pro naši organizaci vytvořeny.
Vše je v plánování a brzy budeme roušky rozvážet dětem.
Rádi bychom pořídili roušky úplně pro všechny. Nejen pro děti, ale i pro jejich rodiny, u kterých mnoho z nich v době koronaviru pobývá. Nedostatek roušek vede v některých případech k tomu, že si je členové rodiny mezi sebou půjčují, když jdou mezi ostatní lidi nebo je mají jen děti a všichni ostatní jsou tak bez ochrany. Chránit se mohou jen kusem oblečení.
Za jakoukoliv finanční pomoc pro nákup roušek budeme velmi vděčni! Číslo účtu je 403424369/0800, variabilní symbol 200 a do poznámky pro příjemce uveďte „Roušky“.
Všem, kteří peníze již zaslali velmi děkujeme!