Zavření záchranného centra v Doldol

Vážení sponzoři,
prosím, věnujte pozornost této zprávě.
Bohužel jsme byli informováni, že kvůli koronaviru se zavírají i záchranná centra, včetně našeho centra v Doldol. Všechny děti, které mají rodiny, opatrovníky a místo kam se vrátit, budou navráceny zpět. Pouze děti, které jsou sirotci či mají velmi špatné vztahy s rodinami (zákaz styku s dětmi z nařízení policie), mohou v domově zůstat.
V současné době jsou děti rozváženy domů a naše více-prezidentka, Hellen Gathogo, vyjednává s místními úřady, aby mohly děti v domově zůstat. Je to nespravedlivé a je nám z toho velmi smutno. Musíme některé děti vrátit tam, odkud jsme je zachránili a dělá nám velkou starost, jak to všechno dopadne.
O to víc potřebujeme Vaši pomoc a podporu. Pro všechny děti budeme pravidelně rozvážet jídlo, hygienické potřeby, léky a budeme hlídat, aby děti byly v pořádku. Je nás ale málo, děti jsou od sebe i na více jak 500km a nemůžeme být v jednu chvíli na všech místech. Prosím, zůstaňte nám i nadále věrni, bez Vás bychom dětem nedokázali pomoci.
Všem moc děkujeme za veškerou pomoc a budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak se situace vyvíjí.