Vzděláním proti konfliktům

V průběhu let byl kladen důraz na význam vzdělávání při zlepšování životní úrovně v zemi. Vzdělávání by mělo vytvářet prostředí přispívající k uspokojování emocionálních, sociálních a intelektuálních potřeb různorodých skupin jednotlivců se zájmem o sebe-posílení. Důraz na vzdělání a mír je založen na skutečnosti, že mír a vzdělávání jsou neoddělitelnými aspekty civilizace. Žádná civilizace nemůže být bez vzdělání skutečně pokroková a žádný vzdělávací systém nemůže být skutečně zušlechťující, pokud není založen na univerzálních principech míru.

Vzdělávání by mělo posilovat osvojování si hodnot, znalostí a rozvíjení postojů, schopností a chování tak, aby člověk žil v harmonii se sebou i s ostatními. Nikdy tak tedy nebude existovat dostatek informací o významu vzdělávání pro posilování míru. Základní principy, které s sebou nese vzdělávání, spočívají v touze po míru, nenásilných alternativách řešení konfliktů, a schopnostech kritické analýzy strukturálních opatření, která vytvářejí a legitimizují nespravedlnost a nerovnoprávnost.

Vzdělávání k míru, solidaritě a prosperitě obnáší proces získávání hodnot, znalostí a rozvíjení postojů, schopností a chování tak, aby člověk žil v harmonii se sebou, s ostatními i s přírodním prostředím. Žít v míru znamená absenci konfliktů a násilí a naopak přítomnost stavů mysli a společnosti jako je harmonie, shoda, bezpečnost a porozumění. Jedná se o pomoc studentům rozvíjet povědomí o procesech a dovednostech, které jsou potřebné pro získávání porozumění, tolerance a dobré vůle v současném světě.

Partnerství ve jménu míru

V důsledku toho náš OMDC patron ctihodný Francis Kapro a jeho žena, která je zvolenou poslankyní, se spojili s nadací přírodní rezervace v Laikipii – Loisaba Conservancy – a sponzorují celou Základní školu Laikipie Sever (Laikipia North). O oblasti známé jako Sosian Ward se ze všemožných špatných důvodů mluví v národních i mezinárodních zprávách. Tato oblast je osídlena kmeny Samburů, Masajů, Turkanů a Pokotů, jež jsou všichni přírodní pastevci.

Po mnoho let tyto čtyři kmeny nedokázaly ani smírně koexistovat, ani nechat v míru cizí investory. Bojují, vyvražďují se navzájem, zabíjejí bílé farmáře a přepadávají dobytek. Vypalují domy, i s lidmi uvnitř, které jsou ve vlastnictví cizinců z Británie, Francie a USA. V důsledku toho mnoho žen ztratilo své životy, bylo znásilněno nebo uneseno. Mnoho dětí žije bez vzdělání, jelikož školy byly vypáleny nebo zpustly.

Aby čelili tomuto problému, tito dva partneři se spojili, zajistili pozemek o výměře čtyřiceti akrů a založili zcela novou školu nesoucí jméno ,,AMANI”, což znamená ,,MÍR”.

Během měsíce února toto duo přizvalo OMDC mezi ostatní strany klíčové pro mír a ochranu dětí, aby se stalo svědkem předání školy.

Byla pozvána katolická církev, aby požehnala projektu, který přilákal celkem již 200 dětí.

OMDC bylo vyjádřeno uznání za jeho neustálé úsilí o zajištění práva každého dítěte na základní vzdělání a za prioritizování ochrany před násilím a jinými negativními kulturními praktikami.

Bylo úžasné sledovat tyto obávané kmeny sejít se, sednout si a jíst spolu a dokonce dojít k rozhodnutí přestat bojovat a zapsat své děti, chlapce i dívky, do školy.

Z tohoto se dá opravdu vyvodit, že nalézat stabilitu a mír je rozhodně ta největší kolektivní výzva, jaké kdy lidstvo čelilo. Konflikt je nevyhnutelný, ale násilí není. V mnoha případech lze energii vycházející z konfliktů přesměrovat směrem k dosahování pozitivních změn. Lidé musí být poučeni o alternativách v řešení problémů, a to, že násilí není nezbytným prostředkem k dosahování jejich cílů.