Zdravotní pojištění v Keni NHIF a spolupráce s OMDC

National Health Insurance Fund (NHIF) je státní polovládní fond zřízený na základě zákona NHIF č.9/1998 (NHIF Act No. 9 of 1998). Jeho posláním je přispívat k celoplošnému zdravotnímu pojištění poskytováním cenově dostupného, dosažitelného, udržitelného a kvalitního zdravotního pojištění strategickým sdružováním zdrojů a zajišťováním zdravotní péče ve spolupráci s investory.

Nabízí lůžkovou i ambulantní péči včetně balíčků benefitů, které zmírňují finanční zátěž svých členů trpících chronickými chorobami, které mimo jiné zahrnují rakovinu či chronické onemocnění ledvin. V současnosti Fond poskytuje zdravotní pojištění ambulantní i lůžkové péče vice jak 9 milionům domácností po celé zemi.

FUNKCE NHIF

Funkce NHIF, jak je stanovuje zákon 9/1998, jsou následující:

i) Přijímá všechny příspěvky a platby a připisuje je na svůj účet jak je vyžadováno tímto zákonem;

ii) Provádí platby vně Fondu na konto smluvních nemocnic v souladu s ustanoveními tohoto zákona;

iii) Po konzultaci s Ministrem stanovuje kritéria pro nasmlouvávání nemocnic a nasmlouvává takové nemocnice v souladu s těmito kritérii za účelem plnění tohoto zákona;

iv) Upravuje příspěvky splatné Fondu, a benefity a další platby splatné vně Fondu;

v) Ochraňuje zájmy přispěvatelů Fondu;

vi) Radí Ministrovi ve věci státní politiky národního zdravotního pojištění a implementuje všechny související vládní strategie; a

vii) Vykonává další funkce které jsou mu svěřeny tímto zákonem nebo jakýmkoli jiným psaným zákonem.

NHIF SLUŽBY

Fond nabízí zdravotní pojištění pro lůžkovou i ambulantní péči ve vice než 8000 soukromých i veřejných smluvních nemocnicích po celé zemi. Tyto služby spadají pod Národní schéma “SUPA COVER” u registrovaných a podléhají měsíčním příspěvkům. Sazby u neformálního sektoru jsou stanoveny na pevnou částku 500 KES měsíčně a u formálně zaměstnaných se sazby pohybují mezi 150-170 KES měsíčně.

Benefity ambulantní péče zahrnují konzultaci, laboratorní vyšetření, procedury denní péče, léky a jejich výdej, edukační programy, wellness a poradenství, očkování dle schématu KEPI.

Dále pojištění kryje specializované zákroky u ledvinové dialýzy, radiologii a chemoterapii při léčení rakoviny, chirurgické procedury, péči o matku a reprodukční zdravotní péči, pohotovostní evakuaci ze silnice, zámořská ošetření a rehabilitaci z drogových závislostí.

Fond také pečuje o znevýhodněné občany díky programům sponzorovaným vládou.

Tyto program zahrnují:

  1. Linda Mama Program – zdravotní pojištění pro těhotné ženy a jejich novorozené děti, které nemají žádnou jinou formu pojištění. Tento program nabízí prenatální, porodní a postnatální péči, poradenství a péči o kojence.

  2. Edu-Afya the Secondary School – představuje státem zavedené a nabízené komplexní zdravotní pojištění pro všechny studenty veřejných středních škol.

PRODUKTY NHIF SUPA COVER

NHIF SUPA COVER je největší, spolehlivé, dosažitelné a cenově dostupné zdravotní pojištění, které vám a vaší rodině umožní využivat jedinečný balíček benefitů. Supa Cover stojí 500 KES měsíčně pro hlavní členy a ostatní adresáty pojistného plnění.

ROZSAH SUPA COVER

Ambulantní péče – konzultace, laboratorní vyšetření, procedury denní péče, léky a jejich výdej, edukační programy, wellness a poradenství, očkování dle schématu KEPI.

Nemocniční péče

Péče o matku – prenatální péče a porody (přirozený porod a císařský řez)

Reprodukční zdravotní péče: Plánované rodičovství

Ledvinová dialýza

Zámořská ošetření pro specializované chirurgické zákroky, které nejsou dostupné lokálně

Rehabilitace z drogových závislostí

Všechny chirurgické procedury včetně transplantací

Pohotovostní evakuace ze silnice

Radiologické snímkování (RTG, CT, MRI)

Ošetřování onkologických pacientů

JAK MOHOU Z NHIF BENEFITOVAT DĚTI Z OMDC?

Fond navrhuje dva způsoby, které mohou být prospěšné pro OMDC.

1. Fond má speciální nabídku pro děti žijící zejména v charitativních dětských institucích. Děti mohou být zaregistrovány pod SUPA COVER pojistku. V tomto případě, místo, aby každé dítě platilo 500 KES měsíčně, budou děti registrovány po skupinách po třech za částku 500 KES měsíčně.

2. Fond si přeje navštívit OMDC zdravotní centrum, jakmile bude dokončeno, zařízeno a registrováno pod Ministerstvem zdravotnictví, aby mohla proběhnout inspekce a zhodnocení zařízení pro udělení akreditace zdravotnického zařízení, které je způsobilé benefitovat z NHIF. To by znamenalo, že všechny zaregistrované děti a další obyvatelé komunity, kteří si vyberou OMDC zdravotnické zařízení, budou zde take ošetřeni a faktura bude zaslána NHIF kanceláři. Poté bude OMDC získávat měsíční prostředky na počet registrovaných pacientů u NHIF, kteří byli ve zdravotnickém zařízení OMDC ošetřeni. Toto bude představovat dobrý a jistý způsob generování příjmu nadace.