Ženy ve vedoucích rolích: Jak v epoše COVID-19 dosáhnout rovnocenné budoucnosti

Mezinárodní den žen se poprvé začal slavit v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Fialová barva představuje spravedlnost a důstojnost, zelená symbolizuje naději a bílá zase ryzost a čistotu. Ženy nalezneme v předních liniích pandemické krize. Rozdělily si role zdravotnic, pečovatelek a komunitních organizátorek. Krize přivedla do popředí nové překážky, které brání tomu, aby ženy zastávaly vedoucí role a více se zapojily. Také se musí vypořádat s disproporčním rozdělením břemen.

Dívčí záchranné centrum organizace OMDC spolupracuje se všemi lokálními vládními organizacemi a partnery, aby podpořilo snahy, jež zmírňují následky ženské obřízky a předčasného nuceného manželství. Během pandemie otěhotní více dívek. Jsme dnes hrdí nejenom na to, že jsme se poučili z lekce, která nám byla poskytnuta, ale též nás těší, že komunita dovede rozpoznat naše úsilí ve věci ochrany a rehabilitace.

Africké ženy (zejména na severu oblasti Laikipia, kde působíme) musejí vykonávat až 70% manuální práce. Během současné pandemie je většina našich dívek bohužel donucena uchýlit se k manuální práci, především k pastevectví ovcí a koz. Odměnou je základní strava.

Mezinárodní den žen si klade za cíl oslavit společenské, ekonomické, kulturní a politické úspěchy keňských žen a dívek. Organizace OMDC jako celek cítí, že je čas reflektovat onen pokrok, který jsme učinili, a pokračovat v prosazování dalších změn. Doufáme, že se nám bude dařit obhajovat práva žen a dětí, ale i plně uskutečnit potenciál žen a dívek v celé jejich rozmanitosti. Musí to být zahrnuto ve znění proti pandemických opatření a odezvy. Na místní, ale i celonárodní úrovni je záchranné centrum zdrojem velké pýchy.

Je to už 12 let, co centrum započalo svou činnost. Za tu dobu jím prošlo více než 100 dívek. Bylo jim poskytnuto vše potřebné, většinou včetně vzdělání. Ženy jsou tu ve vedení 21 států Naposledy byla v Tanzánii jmenována Její Excelence Suluhu.

98% našich dívek ze záchranného centra se teď vrátilo zpátky do školy, a to navzdory těžkostem, kterým čelily, jako je nárůst domácího násilí, chudoba, předčasné manželství a zmrzačení ženskou obřízkou. Tento rok si klademe za cíl vyrovnávat potenciál všech dívek a žen v našem nevelkém kroužku, ale nejenom tam. Chceme jim vštípit připravenost na pandemii a adekvátní reakce. V tom tkví budoucnost žen a dívek v celé jejich rozmanitosti.