Covid-19 a domácí násilí z pohledu výkonné ředitelky OMDC

 

Uzávěry zamezující šíření nového coronaviru vedou k nárůstu genderově podmíněného násilí po celém světě, kdy jsou ženy a dívky odloučenější od společnosti a zranitelnější vůči zneužívání a vykořisťování.

Sociální a ekonomický tlak, spojený s přísnými omezeními pohybu, nejen, že zvýšil náchylnost žen a dívek k fyzickému a sexuálnímu násilí, ale také zvýšil jejich zranitelnost vůči sexuálnímu vykořisťování. V rodinách, které si nejsou schopné vydělat, je mnoho dívek nuceno k výměnnému sexu, zneužíváno sousedy, taxikáři nebo jinými místními muži, jen aby si mohly koupit jídlo nebo hygienické vložky. Národní linka pomoci podporovaná ministerstvem pro genderové záležitosti zde v Keni zaznamenala 1108 hovorů v červnu 2020 ve srovnání s pouhými 86 v únoru 2021.

Neexistují žádné oficiální statistiky o počtu případů násilí páchaného na ženách a dívkách v Keni, počet volání na linky pomoci však od zavedení opatření na konci března 2021 vzrostl více než desetkrát. V loňském roce během svého projevu k národu, náš prezident, Jeho Excelence Vznešený Uhuru Kenyatta prohlásil, že je znepokojen ,,zvyšujícím se napětím“ v domácnostech s tím, že se zvýšilo genderově podmíněné násilí, zhoršily se problémy duševního zdraví a eskalovaly případy těhotenství dospívajících. Násilí páchané na ženách a dívkách je vážným porušováním lidských práv žen a dívek bez ohledu na to, kdy, kde a jak se odehrává. Existuje více forem násilí páchaného na ženách, s mnoha potenciálními negativními dopady na zdraví žen a jejich dětí. Násilí na ženách a dívkách může vyústit ve zranění a vážné fyzické, duševní, sexuální a reprodukční zdravotní problémy, a to včetně sexuálně přenosných infekcí, HIV a neplánovaných těhotenství. V extrémních případech může vést až ke smrti. Důsledky násilí jsou často dlouhodobé. Násilí, ve všech svých podobách, může mít vliv na životní pohodu ženy nebo dívky po celý zbytek jejího života. To je nepřijatelné a rizika násilí, kterým čelí ženy a jejich děti, zejména dívky, v době současné krize COVID-19, nemohou být ignorována. Zatímco COVID-19 vytvořil nový druh konfliktních situací pro manželské páry, zhoršil také již existující problémy. Vypuknutí pandemie COVID-19 působí jako katalyzátor značného nárůstu týrání dětí z důvodů prohlubování známých faktorů jako je chudoba, přeplněná bydlení, společenská izolace, násilí mezi rodiči a zneužívání návykových látek rodiči. V některých rodinách vytváří COVID-19 situaci ,,tlakového hrnce“, ve které může rodinný stres dosáhnout až toxické úrovně.

Z pohledu Hellen Gathogo

Jako výkonná ředitelka se školením v oblasti sociální práce a rozvoje řeším různé případy, zejména se však jedná o manželské problémy…záležitosti, které hrozí rozpadem rodiny, jsou má práce. Mou povinností je vykonávat ji v nejlepším zájmu konečného příjemce OMDC sponzorství – dítěte. Někdy se ke mně tyto případy dostanou skrz telefonní rozhovor, proto nikdy hovory neignoruji ani nezamítám. Dítě nebo žena mohou být v nebezpečí. Některé telefonáty by zlomily srdce i toho nejzkušenějšího poradce, natož to moje, obecného poradce. Jednou jsem zvedla telefon 17 leté ženy, která byla napřed vyhnána svým otcem a poté snášela kruté manželství. Když otěhotněla a porodila, její manžel ji zavrhl s tím, že to dítě až moc brečí a že vůbec nemůže být jeho. Když se jí tedy podruhé někdo zřekl, ženina zoufalost se stala nesnesitelnou. Hodila dítě do latríny a utekla. Dívka si pak na internetu našla OMDC jako organizaci bojující za dětská práva a proti genderově podmíněnému násilí a zavolala do naší kanceláře. Zvedla jsem telefon… umíte si asi představit poslouchat takový příběh. Moje práce v OMDC mi dává příležitost vracet společnosti dobro prostřednictvím poradenství, posuzování, advokacie a propojování přeživších s právními pro bono službami, s využitím našich OMDC ředitelů, kteří jsou právníci/právní zástupci. Nemůžu pomoct vždy, ale někdy mám možnost alespoň malinko… způsobem, který vyžaduje mé dovednosti, ne peníze. Bez úředníka pro ochranu dětí z OMDC nadace je to pro mě vážně těžké, přátelé. Většinu času se ocitám ve schizofrenních situacích kvůli více rolím, které v organizaci zastupuji, některé vyčerpávají mé emoce. Taková je ale práce…

Pohled do minulosti

Teď ale blíže k tématu: v jedné z rodin, jejíž dítě OMDC sponzoruje (nemohu zmínit jméno dítěte z důvodu ochrany práv dítěte), nadace na začátku zaregistrovala matku dítěte, která byla nezletilá, prožila si však brutální sexuální zneužívání v průběhu povolebního násilí v Keni během let 2008/2009 a otěhotněla. Tato doba ji odloučila od rodičů a rodiny, když utíkala před ohněm, který vypaloval domy patřící jejímu kmeni v riftovém údolí. Následovala skupinu přeživších, která dorazila a usadila se v Nanyuki. Její případ byl reportován OMDC a Georgovi (Jiří Pergl – zakladatel OMDC) ve mně vzbudil soucit a tak jsme se rozhodli ji zařadit do programu OMDC sponzorství, které se tehdy rozjíždělo. Naštěstí dostala velmi milého českého sponzora, který jí zasponzoroval učiliště, aby mohla vystudovat obor kadeřnice/kosmetička. V té době už se jí narodila malá podvyživená holčička. OMDC jí pronajala pokoj a zakoupila několik nezbytností pro ni i dítě. Za rok vystudovala s diplomem a díky nám byla zaměstnána v jednom z kosmetických a kadeřnických salónů v Nanyuki a tím pádem byla schopná platit nájem a kupovat jídlo. OMDC sponzor pak na sebe vzal sponzorování jejího dítěte a dělá tak doposud. Velmi bystrá a chytrá dívka s nakažlivým úsměvem, momentálně v šesté třídě, zbývají jí ještě dva roky k ukončení základní školy a přestupu na střední. Před vypuknutím pandemie Covid-19 mladá žena ušetřila nějaké peníze a rozhodla se otevřít si svůj vlastní kadeřnický salón. Nedlouho poté se seznámila s mužem, zamilovala se a sestěhovali se k ní domů. Také se rozhodla s ním uzavřít obchodní partnerství a jelikož neměl ani zkušenosti, ani zdroje, vyučila ho kadeřníkem. Brzo s ním otěhotněla a ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 porodila. Když však vypukla pandemie a byla zavedena opatření k zamezení šíření viru, museli svůj salón zavřít a žili z úspor. Abychom to zkrátili, situace začala být zlá. Ten milý muž se změnil v divokou bestii, mlátil ji téměř denně před zraky jejich dětí a jeho rodiny. Upřednostňoval svého syna, stal se závislým na drogách a stal se prostitutem, který dokonce tajně prodal vybavení salónu. Naše dívka se snažila o usmíření prostřednictvím jeho široké rodiny, se kterou žili, to ale nefungovalo. Děti kolikrát celé dny neměly co jíst. Jednoho dne se rozhodla, že její život a její děti jsou to nejcennější, a odešla zpět to riftového údolí hledat své příbuzné.

Když jsme ji nedávno po dlouhém pátrání navštívili, řekla mi toto, cituji: ,,Mami (oslovuje mě tak z respektu), už jsem to nemohla dál vydržet. Řekla jsem svému partnerovi, se kterým jsem žila čtyři roky, otci svých dvou dětí, i když jedno z nich není jeho: Možná bychom měli začít hledat oddělená místa bydlení. Poté jsem vyběhla z našeho domu a utekla. Slzy zmáčely okraje mé roušky, Hellen, když jsem přemýšlela nad tím, co mě dostalo do tohoto bodu, kdy jsem zvažovala, že ukončím svůj vztah i život. Nebylo to tím, že bych nebyla dobrá žena, dobrá matka, manželka. Nebylo to proto, že bych byla ošklivá, nebo špatná kuchařka… Byla to pandemie, která nás donutila přebývat na jednom místě po celé měsíce, on riskoval, že se projeví to, že se nemá jako hlava rodiny jak postarat o rodinu, já jsem pracovala z domu. Byli jsme nuceni žít v těsných prostorách bez přístupu k jakékoli vnější podpoře nebo úlevě, zahlceni dalšími rodičovskými povinnostmi a nebyla možnost, jak sehnat jakékoli alternativní zaměstnání, více jsme se hádali a méně si rozuměli. Uprostřed toho všeho mi zůstala myšlenka zda by můj vztah dokázal nebo nedokázal najít způsob, jak přežít Covid-19.

Se zvyšujícím se tlakem v domácnostech zaznamenáváme nárůst rozchodů a rozvodů. Je to velmi smutné. Stres, narušení sociálních a ochranných sítí a vazeb, ztráta příjmů a snížený přístup ke službám, to vše může zvýšit riziko násilí na ženách a dívkách. Páry s dětmi v této době samozřejmě prožívají stresu ještě více. Za současných podmínek jsi více v bezpečí doma, což je skvělé, ale zároveň jsi doma celé dny s partnerem a dětmi. Nikdo si opravdově neodpočine.