Negativní účinky pandemie Covid-19 na ochranu dětí

Covid-19 zasáhl životy dětí a rodin po celé naší zemi a má vliv také na snahy o ukončení týrání a vykořisťování dětí, mrzačení ženských pohlavních orgánů (obřízka) a dětských sňatků.

Opatření, která přijala keňská vláda k omezení šíření viru, mj. zavírání všech škol a azylových domů, omezení pohybu, sociální distance a uzavírání podniků, narušila každodenní rutinu dětí a systém jejich podpory.

Je známo, že během jakékoliv krize, ať už se jedná o oblast veřejného zdraví nebo o jiné mimořádné události, jsou negativně ovlivněny především dívky. Mnoho dívek čelilo hrozbám na svou bezpečnost a pohodu, včetně násilí, vykořisťování, sexuálního obtěžování, zanedbávání a odloučení od rodin a pečovatelů.

Tato opatření zmařila strategie a snahy nadace OMDC ukončit mrzačení ženských pohlavních orgánů, dětské sňatky a sexuální zneužívání. Zároveň tato opatření ohrozila pokrok, kterého jsme jako nadace dosáhli za posledních 10 let.

Nejsou to výmysly, ale tvrdá fakta

  1. Násilí páchané na ženách a dívkách

Násilí páchané na ženách a dívkách je, kromě toho, že jde o porušování lidských práv, důležitým určujícím faktorem sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek. Přesto v naší zemi zůstává zahaleno „kulturou ticha“.

Ženy, které takové násilí přežily, mívají psychické a zdravotní následky, které postihují i jejich sexuální a reprodukční zdraví. Patří mezi ně například nucené nebo nechtěné těhotenství, nebezpečné potraty, fistule, pohlavně přenosné choroby (např. HIV) a v některých případech dokonce úmrtí.

  1. Dětské sňatky

Praxe dětských sňatků je běžná v celé zemi. V kraji Laikipia je je23jich míra ale obzvláště vysoká. Dětské sňatky jsou porušováním lidských práv, které upírá tisícům dívek jejich dětství. Tyto praktiky souvisí s předčasným zahájením sexuálního života a brzkým těhotenstvím. V důsledku toho dochází k vyšší mortalitě mladých rodiček a jejich novorozeňat. S dětskými sňatky je spojena také výrazně nižší pravděpodobnost, že vdané dívky dokončí základní školu a nastoupí na střední školu. Rané manželství je zde zakořeněno v sociálních normách a v očekáváních vztahujících se k pohlaví.